Ziņas

Braucam gudri! Ar Carguru!

Izmaiņas sodu politikā.

Informējam, ka sākot ar 15.09.2021 stāsies spēkā izmaiņas sodu politikā. 
Papildus tam vēršam uzmanību, ka līgumsodu sarakstā mēs ielūkojamies tik reti, ka paši neatceramies sodu apmērus. Kāpēc tā? Jo sodi tiek piemēroti tikai izņēmuma gadījumos, kad pārkāpuma apstākļi ir īpaši smagi, vai arī tas ir tīšs, ļaunprātīgs, bieži atkārtojas.

Izmaiņas skar sekojošus līgumsodu punktus:

  • Pazaudēta vai sabojāta aizdedzes atslēga un/vai Automašīnas dokumenti Nomnieka vainas dēļ EUR 350
  • Smēķēšana Automašīnas interjerā - EUR 200
  • Soda nauda par smēķēšanas aizlieguma neievērošanu Automašīnas interjerā - EUR 200 ; 
  • Dzīvnieku transportēšana bez īpaši pielāgotām kastēm Automašīnas interjerā - EUR 200
  • Atkritumu atstāšana Automašīnas interjerā - EUR 50
  • Automašīnu vada trešā persona - EUR 1000;
  • Nomnieks atklāja Lietotāja konta datus (lietotāja numurs, parole) citai personai -  EUR 1000
  • Neveiksmīga vai kavēta informēšana par satiksmes negadījumu - EUR 500
  • Braukšana ar Automašīnu alkohola reibumā, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē EUR 3000.

Aicinām Jūs ievērot Carguru automašīnu lietošanas, kā arī ceļu satiksmes noteikumus!